Flasher Relais 6V 2P Universal

€69.00
Item number: GP99-6352

6V Flasher Relais 2P OEM 

6V Flasher Relais 2P

Fits Models:

  • Honda
  • Kawasaki
  • Suzuki
  • Yamaha