Brake Lever Arm Rear (Honda / Suzuki / Yamaha)

€9.90
Item number: GP99-65350-01-55-301-32056

Suzuki Brake Lever Arm Rear (14mm)

Fits Models:

Honda

  • MT50
  • MB50

Suzuki

  • A50P
  • K50 
  • RV50

Yamaha

  • FS1